Ulusal Biyobanka/Biyolojik Örnek Koleksiyonları Süreçleri Anketi

Nadir Hastalıklar ağı: BBMRI-ERIC ve Avrupa Nadir Hastalıklar Organizasyonlarının birbirleri ile ilişkileri (Mora, Marina et al. modifiye edilmiştir).

Nadir hastalıklar alanında gerçekleştirilen biyobanka faaliyetleri klinik ve moleküler araştırmalara katkıları nedeniyle kritik öneme sahiptir. Ülkemizde araştırma biyobankalarının BBMRI-ERIC standartlarında yapılanması, uluslararası kalite kontrol standartlarının uygulanması açısından başlıca gerekliliktir. BBMRI.tr Nadir Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından bu alanda gerçekleştirilen biyobanka faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla nadir hastalık biyobankaları veri altyapısının oluşturmasına öncü olabilecek bir anket hazırlanmıştır. Kurumunuzda yer alan biyobanka nezdinde genel bilgileri, örneklem ve yöntem çeşitliliği, kalite yönetimi gibi konu başlıklarını içeren ankete bu linkten ulaşabilirsiniz.

Mora, Marina et al.“The EuroBioBank Network: 10 years of hands-on experience of collaborative, transnational biobanking for rare diseases.” European journal of human genetics : EJHG vol. 23,9 (2015): 1116-23. doi:10.1038/ejhg.2014.272.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *